|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
9
1. Cu_2MBO_5 (M=Cr, Fe, Mn) - Bi_2O_3-MoO_3-Na_2O-B_2O_3
2. p- Gd0.4Sr0.6CoO3-δ
3. 2+21-x3+Fex3+BO5 (x=0.10)
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 151, . 4, . 730
PDF (419.1K)

4. Co3 B2 O6
5. Co2 FeO2 BO3
6.
7. CoxMn1-xS
8. Fe1-xDyxSi
9. Fe1.91V0.09BO4