|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
2
1. GaAs-AlGaAs
.., .., .., .., ..
, 2021 ., 159, . 5, . 915
PDF (720.7K)

2. 2<η <3
..
, 2013 ., 143, . 6, . 1181
DJVU (124K) PDF (248.2K)