|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
9
1. LiF
.., .., .., .., ..
, 2022 ., 162, . 6, . 835
PDF (1246.4K)

2.
.., .., .., .., ..
, 2021 ., 159, . 3, . 400
PDF (1833.5K)

3. (R-I)n -
.., .., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 6, . 1213
PDF (571.2K)

4. , Sb,
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 151, . 3, . 494
PDF (5.2M)

5. , -
.., .., .., .., ..
, 2016 ., 149, . 4, . 723
PDF (454.6K)

6. , ( CF3 I)n -
7.
8. 0.4-0.9
9.
.., .., .., .., .., .., ..
, 1999 ., 115, . 5, . 1680
PDF (459K)