|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
2
1. Eu, NaCl
2. , NaCl:Eu