|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
9
1. -
.., ..
, 2020 ., 158, . 6, . 1089
PDF (291.1K)

2. M5C4 -
.., .., ..
, 2020 ., 158, . 4, . 652
PDF (713.9K)

3. Nb6C5
.., .., .., ..
, 2019 ., 156, . 5, . 934
PDF (364.9K)

4. M(2+δ 1)X(2+δ 2)
.., ..
, 2019 ., 155, . 4, . 711
PDF (588K)

5. M5X5 TiO1.0
.., ..
, 2017 ., 152, . 2, . 280
PDF (778.5K)

6.
7. - TiOy
8. TiOy
9. TiOy