|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" ."
2
1. - Ge1-x Mnx,
2. , NaCl:Eu